نوشته‌هایی با برچسب "رشد عاطفی کودک"

رشد عاطفی کودک رشد عاطفی کودک

رشد عاطفی. تولد تا یک سالگی. حس اعتماد کردن یا نکردن از طریق تعامل با مراقبان رشد می کند. به چند مراقب دلبستگی پیدا می کند. عواطف خود را از طریق تکان دادن تمام بدن،‌ لگد زدن، حرکات دست ها،‌ و نیز در قیافه خود نشان می دهد. با حضور دائمی یک مراقب اصلی در محیط،‌ به دلیل وجود پایگاهی امن،‌بیشتر به کاوش در پیرامون خود می پردازد. در 7 تا 8 ماهگی غریبی کردن و اضطراب جدایی نمایان می شود. علایم ترس را بروز می دهد. به افراد آشنا محبت نشان می دهد. *********************. یک تا دو سالگی. تمایلات خود را اظهار می کند. از مراقبان اصلی به سختی جدا می شود. علاقه

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه