نوشته‌هایی با برچسب "تطهیر فرش نجس"

احکام مربوط به تطهیر فرش نجس احکام مربوط به تطهیر فرش نجس

را با آب قلیل باید سه مرتبه شست و آن ظرف نجس را با آب قلیل به دو گونه می توان آب کشید: یکی آنکه سه مرتبه پر کنند و خالی کنند دیگر آن که سه دفعه قدری آب در آن بریزند و در هر دفعه آب را طوری در آن بگردانند که به جاهای نجس آن برسد و بیرون بریزند و داخل ظرف نجس را با آب کر و جاری بنابر احتیاط واجب باید سه مرتبه شست. (آیه الله سیستانی(دام ظله). سوال: کیفیت تطهیر ظرف نجس چگونه می باشد؟ الف) با آب قلیل ب) با آب کر و جاری. امام خمینی(ره):. الف) ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست. ظرف نجس را با آب قلیل دو جور می شود آب کشید: یکی آن که سه مرتبه پر

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه